Etkin Pişmanlıktan Yararlanmak İçin Sanık Aleyhine Beyanda Bulunan Kişinin Beyanlarının Tek Başına Hükme Esas Alınamayacağı…

T.C. YARGITAY 16. Ceza Dairesi

Esas No: 2018/2944

Karar No: 2018/2741

Karar Tarihi: 12.09.2018

YARGITAY KARARI Mahkemesi :Ceza Dairesi

Suç: Silahlı terör örgütüne yardım etme

Hüküm: TCK’nın 314/3, 220/7, 314/2, 220/7, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK’nın 62, 53, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

İtirafçı sanık olup tanık sıfatı ile dinlenilen, etkin pişmanlıktan yararlanmak için sanık aleyhine beyanda bulunma hususunda hukuki menfaati bulunun … isimli kişinin anlatımı tek başına hükme esas alınamayacağından;

Suçun sübutuna eses alınan delilin güvenilirliğinin denetlenmesi bakımından, UYAP sorgulamasında … hakkında Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/924 sayılı halen açık gözüken soruşturma dosyasının incelenmesinden sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bu sebepten dolayı hükmün BOZULMASINA, 12.09.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir