Çalışma Alanlarımız

 • CEZA HUKUKU 
  Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
  Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
  Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları,
  Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
  Tutuklamaya itiraz başvurusu,
  Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiiliği,
  Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
  Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği,
  İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,
  İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular.
 • AİLE HUKUKU
 • TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU
  Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti,
  Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,
  Ticaret ve rekabet hukuku,
  Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi,
  Hukuki danışmanlık.
 • İDARE HUKUKU
 • İŞ HUKUKU
  İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
  İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
  İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
  Avukatlık danışma hizmetleri.
 • İCRA VE İFLAS HUKUKU
 • TAZMİNAT VE SORUMLULUK HUKUKU
  Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
  İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,
  Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),
  Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
  Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
  Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
  Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.